جملات شب بخیر دوستان

جملات شب بخیر دوستان

جملات شب بخیر دوستان

خورشید جایش را به ماه میدهد

روز به شب

آفتاب به مهتاب

ولی مهــر خدا

همچنان با شدت می‌تابد

امیدوارم قلب هاتون

پر از نور درخشان

لطف و رحمت خدا باشه

شبــتون غرق در عطر گل

اس ام اس شب بخیر دوستان

موضوع : اس ام اس ,
تاریخ : جمعه 26 بهمن 1397