راهکار‌های مقابله با مخالفت والدین در ازدواج

راهکار‌های مقابله با مخالفت والدین در ازدواج

همیشه حق با پدر و مادر ها نیست

امروز فضای سنتی ازدواج تا حد زيادي تغيير نموده و بچه ها ترجیح میدهند خودشان انتخابگر باشند و تصمیم بگیرند و انصافا باید گفت:گاهی ملاک های واقعی تری هم برای ازدواج دارند. به عنوان مثال من بین مراجعانم جوان هایی را داشتم که هنگامی که در مورد علل مخالفت های والدین و نظرات خودشان صحبت می کردند، می دیدم علل بچه ها خيلي منطقی تر است. البته در کشور ما نمی توان بدون خانواده زندگی کرد.

مخالفت والدین در ازدواج

موضوع : جالب و خواندنی ,
تاریخ : شنبه 29 شهریور 1399